Το e-Δίκτυο Εθελοντών Αιμοδοτών Ηπείρου (e-ΔΕΑΗ) δημιουργήθηκε το 2014 από τη Γιώτη Αντιγόνη,υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" και από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων, βλέποντας από κοντά το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Xώρα μας σε αίμα.

Αυτό το e-Δίκτυο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενοποίηση των διευθύνσεων των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, που δραστηριοποιούνται στα Ιωάννινα αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη για αίμα, να αυξήσει το ποσοστό εθελοντών-αιμοδοτών, τη δημιουργία νέων τραπεζών αίματος μέσα από συλλόγους αλλά και να ενισχύσει το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στη Χώρα μας.

Έχει προωθητικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στη λειτουργία της ιστοσελίδας του κάνοντας έκκληση για αίμα, όταν υπάρχει ανάγκη. Καλούμαστε όλοι, αιμοδότες ή μη, να στηρίξουμε, την προσπάθεια αυτή είτε με εθελοντική εργασία είτε με πνευματική ή υλική υποστήριξη, την κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση αυτού του σκοπού και να θυμόμαστε πάντα ότι μία σταγόνα αίματος μπορεί και σώζει ζωές.

Το e-Δίκτυο Εθελοντών Αιμοδοτών Ηπείρου έχει ως στόχους :

α - την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους,

β - τη συμβολή των συνανθρώπων στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών (π.χ. πόλεμος, σεισμός κλπ) και

γ - την προσφορά αίματος στους συνανθρώπους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο. Στη στράτευση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης , της εκκλησίας , συλλόγων καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε όλους τους συνανθρώπους μας γυναίκες και άνδρες από 18 έως 62 ετών με άριστη υγεία ιδιαίτερα όμως στη νεολαία και την καλεί να συσπειρωθεί γύρω από την ιδέα του εθελοντισμού και της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα ζωής. Είναι ζήτημα τιμής. Σήμερα αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά κάποιον δικό μας.

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ,να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

« ‘Αύριο’ λες και μέσα σ’ αυτήν την μικρή αναβολή παραμονεύει ολόκληρο το πελώριο ποτέ » Τ. Λειβαδίτης

Όχι «αύριο» αλλά «σήμερα» μπορούμε να καλλιεργήσουμε κουλτούρα εθελοντισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δίνοντας τους τα κατάλληλα ερεθίσματα, να δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντών αιμοδοτών μέσα στα τριτοβάθμια ιδρύματα όλης της Ελλάδος, να δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντών αιμοδοτών στις πόλεις που δεν υπάρχουν σύλλογοι, να στελεχώσουν και να δημιουργήσουν επιτροπές νεολαίας στους ήδη υπάρχοντες συλλόγους που δεν έχουν. Όλα αυτά όλοι μαζί ενωμένοι παίρνοντας την εμπειρία από τους μεγαλύτερους σε συνδυασμό με την αγάπη για προσφορά, τη δυναμικότητα, τις νέες ιδέες και τις καινοτομίες της νεολαίας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.